Ademix Water StopAdemix Water Stop

TERAS ELYAFLI SU İZOLASYONU

  • Kısa Bilgi
  • Profesyonel Bilgi

ÜRÜN TANIMI:

Polipropilen elyaf katkılı, akrilik reçine esaslı,silikonlu elastik teras su izolasyon kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ:

  • Mükemmel nem ve su izolasyonu sağlar..
  • Çatlakların üzerine kolaylıkla su yalıtımı yapılmasını sağlar
  • Polipropilen mikro elyaf sayesinde güçlendirilmiş olarak mekanik darbelere karşı daha etkili  dayanım gösterir.
  • Yapısındaki biyosid sayesinde malzeme üzerinde bakteri oluşumu gerçekleşmez..
  • Sıcaklık değişiminden etkilenmez. (-30°C ± 70°C)

KULLANIM ALANLARI:

Çatılar, temeller, bodrum duvarları gibi su yalıtımı isteyen beton yüzeylerde, özellikle birleşim noktalarında ya da çatlama riski olan kısımlarında ve baca altlarında  güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yüzey sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, gevşek tabakalar temizlenmeli ve gerekli yüzey tamir ve onarım işlemleri yapılmalıdır.uygulamadan önce aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas  kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır

UYGULAMA :

 İlk defa uygulama yapılacak ise istenilen kıvama göre % 30  su ile inceltilerek astar olarak tek kat uygulanır,ikinci kat inceltilmeden uygulanır.

K.Talimat No:TDS-20007       Rev.No:001       Yürürlük Tarihi : 01.07.2020                                                         Sayfa No:2/2

İNCELTME ve UYGULAMA ÖZELLİKLERİ :

  İnceltme oranı                  : Su ile % 20 ilk kat astar uygulamada

  Uygulama sıcaklığı(°C)   :  5 – 35

  Kaplama alanı(m²/kg)      :  1-1,5  (Tek katta) Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına   göre sarfiyatta değişiklik olabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Reçine                                                                   :  Elastomerik reçine

Parlaklık                                                                 :  Mat

Katı miktarı (ağırlıkça)%                                        :  56-58

Viskozite (25°C-KU)                                               : 105-110

Yoğunluk (20°C-gr/cm³)                                          :1,30-1,36

Ph  (25°C)                                                               : 8-9

Kuruma süresi (20°C, %65 HR’de)

  • İlk kuruma            (saat )                    : 12
  • Kat süresi(saat)                              : 24
  • Son kuruma (saat)      : 24-48 saat (Ortam sıcaklığı ve bağıl neme bağlı olarak kuruma süresinde değişkenlik yaşanabilir.)

DEPOLAMA:

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak 5-35 °C 2 yıl saklanabilir. Ambalaj kapağı kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

POZ NO :

AMBALAJ BİLGİLERİ:

20 kg – 10 kg

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ:

ZARARLILIK İFADESİ

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

*Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.