Ademix 304 Ultra Fuga

Mock-up created for smartymockups.com


Ürün Adı

Ürün Adı Açıklaması

 • Kısa Bilgi
 • Profesyonel Bilgi

Tanımı:

Çimento Esaslı Silikon Katkılı, Yüksek Performanslı Derz Dolgu

Kullanım Alanları:

İçte ve dışta, yatay ve düşey yüzeylerde fayans, seramik, mermer, suni mermer, karo vb. kaplamaların 6 mm ‘ye kadar olan derz boşluklarının doldurulmasında, banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda kullanılır.

Ürün Avantajları: 

 • Rahat uygulanır
 • Uygulandığı yüzeye kolay uyum sağlar.
 • Aşınmaya dayanıklıdır.
 • Pürüzsüz yüzey sağlar.
 • Sırlı yüzeyleri çizmez.
 • Çatlama yapmaz.
 • Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.
 • Su itici özelliği sayesinde mutfak, banyo vb. ıslak hacimli mekanlarda kullanımı uygundur.
 • Yapısındaki Silikon takviyesiyle zor kirlenir, kolay temizlenir.

Teknik Özellikleri:

Eğilme Mukavemeti : ≥ 3,5 N/mm²
Basma Mukavemeti : ≥ 15 N/ mm²
Aşınma Mukavemeti : ≤ 1000 mm³
Büzülme : ≤ 3 mm/m
Su Emme: 30 dk.da ≤ 2 gr

Su Emme: 240 dk.da ≤ 5 gr
Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) – (+80°C)

*Yukarıdaki değerler laboratuar deneyleri sonucunda elde edilmiş 28 günlük performans için geçerlidir.

Uygulama  Bilgileri:

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) – (+35°C)
Karışım Oranı: 6– 7 lt su / 20 kg toz
Kullanılabilme süresi: 1 saat

Uygulama kalınlığı: 1–6 mm

Kullanıma Alma Süresi: 24 saat

Tüketim:300–1500 gr/m²  (Karo ebatı, kalınlığı ve derz genişliğine göre farklılık gösterir.)

*Bu değerler 23°C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Ortam koşullarına göre süreler değişebilir.

Yüzey Hazırlama:

-Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, yağ, boya artığı ve benzeri aderans düşürücü yabancı maddelerden temizlenmelidir.

-Yüzey uygulama öncesinde mutlaka nemlendirilmelidir.

-Uygulama yapılacak yüzeyde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.

Karışım Hazırlama:

20kg’lık Ademix 304 UltraFuga, 6–7 lt suya yavaş yavaş ilave edilir.Mala veya düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Homojen karışmış harç 5 dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Hazırlanan karışım en fazla 1 saat içinde kullanılmalı, sertleşmeye başlayan ve kullanım süresi geçmiş harç kullanılmamalıdır.

Uygulama:

Hazırlanan karışım yüzeye yayılarak lastik mala ile derz aralarına doldurulur. Derzin boşluklara iyice doldurulması için önce paralel sonra çapraz hareketlerle çekim yapılmalıdır. Yüzeydeki fazlalıklar sıyrılarak temizlenmelidir. Malzeme sertleşmeye başladığında 20–30 dk sonra yüzey nemli sünger yardımı ile dairesel hareketlerle temizlenmelidir. Silme işlemi zamanından önce veya çok sulu sünger ile yapılmamalıdır. Sünger sık sık temizlenmelidir. Malzeme derzden boşalmayacak kadar kuruduğunda yüzey kuru bir bezle silinerek temizlenmelidir.

-Uygulanan yüzeydeki fazlalıkların temizlenmesinde gecikilmemelidir.

-Temizleme işlemi yapılırken derzlerin boşalmamasına dikkat edilmelidir.

-5°C’ nin altında uygulama yapılmamalıdır.

-Direkt güneş ve rüzgâr alan yüzeylere koruyucu önlem almadan uygulanmamalıdır.

-Harcın içerisine kesinlikle yabancı malzemeler karıştırılmamalıdır.

-Uygulamadan sonra kullanılan tüm aletler kurumadan bol su ile yıkanmalıdır.

-24 saat sonunda uygulama yapılan alan kullanıma açılabilir.

Uyarılar:

Çimento esaslı olduğu için direkt solumayınız. Cilde ve göze temasından kaçınınız.

Referans standart:

TS EN 13888 CG2WA sınıfı.

C: Çimento esaslı
G: Derz dolgu
2: Yüksek performanslı

W: Azaltılmış su emilimi

A: Yüksek aşınma dayanımı

 Renk: Beyaz

Ambalaj: 20 kg. kraft torba

RAF ÖMRÜ: Kuru ortamda ve orijinal ambalajında 12 ay

Tanım

• Sülfat ve klor dayanımlı, tiksotropik, çimento esaslı, polimer ve fiber takviyeli, yapısal tamir harcıdır.

Kullanım Alanı

• Her türlü betonarme yapıların onarılmasında,
• Sülfat ve klora karşı dayanıklılık gereken yapıların onarılmasında,
• Toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin onarılmasında,
• Betonarme yapılardaki gergi demiri boşluklarının (tij delikleri) doldurulmasında,
• Deniz suyuna karşı koruma gereken yapıların onarılmasında,
• 5-40 mm kalınlıktaki yüzey bozukluklarının tek seferde onarılmasında kullanılır.”