ADEMİX FUGA 333

ADEMİX FUGA 333

Title:

Description:

Tanım

Stiren Akrilik emülsiyon esaslı, alçı yüzeyleri boyaya hazırlayan, kullanı- ma hazır șeffaf astardır.

Uygulama Alanları

– Saten alçı, alçı panel, macun gibi gözenekli, emiș gücü yüksek ve/veya zayıf mineral yüzeylerde emülsiyon esaslı boya astarı olarak kullanılır.

Özellikler

– Alçılı yüzeyleri boyaya hazır hale getirir.
– Kullanıma hazırdır.
– Alçılı yüzeyin emiciliğini azaltarak, üzerine uygulanacak boyanın tüketi- mini düșürür.

– Boyanın yüzeye daha iyi yapıșma- sını sağlar.
– Sıcak havalarda boyanın erken kuruyarak çatlamasını engeller.

– Dolgusuz yapısı ile yüzeye yüksek nüfuz edebilme kabiliyeti sayesinde yüzeyi sağlamlaștırır.

Teknik Özellikler

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renk: Șeffaf
Yapısı: Stiren Akrilik emülsiyon esaslı İncelticisi: Su
Uygulama Bilgileri Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) – (+35°C) Kuruma Süresi: Boya uygulaması için tam kuruması: 6 saat
Daha düșük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır. Tüketimi: Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0.090 lt/m2
Uygulama Aletleri: Fırça, rulo sprey tabancası

Performans Bilgileri

Servis Sıcaklığı: (-30°C) – (+80°C

Uygulama

– Uygulama yapılacak yüzeyler, yapıșmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan

arındırılmalı, eski ve kabarmıș boya tabakalarından tümüyle temizle- nerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmıș olmalıdır. – Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzey- den uzaklaștırılmalıdır.

– Gerekiyorsa ADEMİX ,İNCE / KALIN MACUN veya ADEMİX TAMİR HARCI ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.

– Uygulama öncesinde ADEMİX ȘEF- FAF ALÇI ASTARI iyice karıștırılmalıdır. – ADEMİX ȘEFFAF ALÇI ASTARI karıștırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile inceltilmeden yüzeye tek kat uygulanmalıdır.

– ADEMİX ȘEFFAF ALÇI ASTARI uygu- lamasından en az 6 saat sonra boya uygulamasına geçilmelidir.
– Uygulama sırasında ve bunu takip

eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum 5°C olmalı ve yüzey yağıș almamalıdır.

– Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar

– S2 Çocukların ulașabileceği yerler- den uzak tutunuz.
– S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.

– S46 Yutulması halinde hemen doktora bașvurunuz.

Depolama

– Ağzı açılmamıș ambalajında, 5 – 35°C arasında depolanmalıdır.
Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 3 yıl.
Category
DERZ DOLGULAR